Java, JEE, Servlet, JSP, JFree, JFreeChart, AJAX, Struts, Hibernate, Spring Framework, Server Side, JavaScript, Tomcat, JBoss, Ant, XDoclet, JUnit, Cocoon, Apache FOP, Jakarta POI, Eclipse, NetBeans, Design Patterns, Przemysław Bielicki, Przemyslaw Bielicki, Sun Certified Java Developer, SCJD, Sun Certified Developer for the Java 2 Platform, Sun Certified Java Programmer, SCJP, Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, Java, J2EE, Java Developer, Java Programmer, Sun Certified Web Component Developer, SCWCD, Aspect Oriented Programming, AspectJ, XML, XSL, XPath, UML, Unified Modelling Language, Code Refactoring, CVS, Subversion, SVN, Mule ESB, Enterprise Service Bus, XFire, Axis, ActiveMQ, OSGi, SOA, Service Oriented Architecture, Gdynia, Gdansk, Sopot, Trojmiasto, Trójmiasto, Poland, Europe, From Java to JEE Blog, http://java.bielu.com, http://www.bielu.com, http://java2jee.blogspot.com, http://www.szybkiprzewoz.pl

Go to page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >


Path Thumbnail Short Description Description KMZ Google Maps Count
chiny1.jpg chiny1.jpg Chińskie pieczątki Piecz�tki w paszporcie wstawione przy wje�dzie do Chin (z Mongolii i Hong Kongu) oraz przy wyje�dzie z Chin (do Hong Kongu i Laosu). Brawa dla tego kto to przet�umaczy... 139
chiny.jpg chiny.jpg Chińska wiza Tak wygl�da wiza do Chin, kt�r� wyrobili�my sobie ZA DARMO!!! w U�an Bator. Nie ma sensu kupowanie tej wizy w Polsce (koszt ok. 40 USD). Dziwne maj� ludzie o nas poj�cie w �wiecie i dziwne mamy umowy - z tego co wiem to tylko Polacy maj� darmow� wiz� do Chin :) 205
datong-pekin.jpg datong-pekin.jpg Bilet kolejowy z Datongu do Pekinu Bilet kolejowy z Datongu do Pekinu. Jak wida� p��na by�a godzina naszego odjazdu. Z Datongu jedzie si� do Pekinu jakie� 12 godzin. Je�li pilnie chcecie skorzysta� z toalety to radz� to robi� w nocy. 136
do datongu.jpg do datongu.jpg Bilet kolejowy do Datongu Pami�tny bilet, bo kupiony dos�ownie par� sekund przed odjazdem poci�gu (chyba nawet na nas czeka�). Musieli�my skorzysta� z kolei bo Chi�czycy nas zrobili w jajo (obiecywali, �e dowioz� na do Datongu autobusem). 123
groty datong.jpg groty datong.jpg Bilet do Grot Yungang Bilet do kompleksu grot (Groty Yungang). Je�li w biurze ch�skiej agencji turystycznej CITS w Datongu (blisko dworca) powiecie, �e jeste�cie z Polski ;), pojedziecie na ca�odniow� wycieczk� za grosze. 135
hong kong.jpg hong kongp.jpg Pieczątki z Hong Kongu Piecz�tki wbite do paszportu przy wje�dzie i wyje�dzie z Hong Kongu. Nie wiem czemu wszyscy my�l�, �e Hong Kong to Chiny (prawd� m�wi�c to zawsze by�y Chiny) przecie� jest granica i spore zasieki... 129
kunming-laos1.jpg kunming-laos1b.jpg Bilet autobusowy z Kunmingu do Mengli Chyba po prostu za bardzo si� ba�em (bali�my). W ko�cu wje�d�ali�my do Laosu i chyba nie mieli�my zielonego poj�cia, jak przekroczy� granic� i co dalej zrobi�. P��niej okaza�o si�, �e obawy by�y niepotrzebne. 118
kunming-laos.jpg kunming-laosb.jpg Bilet autobusowy z Kunmingu do Mengli Ta podr�� by�a do�� niesamowita (a kt�ra nie by�a), bo za wiele nie pami�tam. By� jaki� wypadek, mieli�my przesiadk� - chyba za du�o si� wydarzy�o. 118
pekin-guilin.jpg pekin-guilin.jpg Bilet kolejowy z Pekinu do Guilin Hard Sit - czyli 26 godzin w poci�gu na siedz�co, czyli full wypas i luksus. Teraz �a�uj�, �e nie kupili�my Hard Core'a - zaoszcz�dziliby�my troch� grosza. 110
pekin.jpg pekin.jpg 117